_
Ketua                     : Rizky Simamora
Wakil Ketua           : Haryati Panjaitan
Sekretaris              : Novi Hutahaean
Jumlah Pemuda    : 25 Orang 
Sekretariat
            :Leave a Reply.